การปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเสถียรภาพ

การปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเสถียรภาพ

อัตราการปฏิเสธจำนองโดยธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในปีนี้มีความคล้ายคลึงกับปีที่แล้ว แต่ก็ยังต่ำกว่าที่ผู้ให้กู้เพื่อการพาณิชย์แนะนำให้พิจารณาเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ผ่อนปรนกว่าเดิม

การปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเสถียรภาพ

อัตราการปฏิเสธการให้สินเชื่อจำนองรายเดือนของธนาคารออมสิน (GSB) อยู่ที่ประมาณ 30% ต่ำกว่าอัตราการปฏิเสธของธนาคารพาณิชย์ 30-40% นายเชษชัยชัยวรรณทวีชัยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว

ธนาคารพาณิชย์ได้ปรับเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้รัดกุมขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดภาระการชำระหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นนายอภิสิทธิ์กล่าวเสริมว่าผู้ขอกู้เงินเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อัตราการปฏิเสธถูกกว่า

ธนาคารออมสินได้คงไว้ซึ่งเกณฑ์การอนุมัติในช่วงที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ฟ้องร้องขึ้น สินเชื่อที่อยู่อาศัยเฉลี่ยของธนาคารของรัฐมีอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาทต่อผู้กู้เทียบกับธนาคารพาณิชย์ 2.5 ล้านบาท

ธนาคารมีเป้าหมายเพิ่มการจำนองใหม่ในปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 20,000 ล้านบาทในขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังคงอยู่ที่ 340,000 ล้านบาท

โดยทั่วไปการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของครึ่งปีแรก นายฉัตรชัยกล่าว เราคาดว่าเป้าหมายทั้งปีของเราสามารถเข้าถึงได้และ 90% ของสินเชื่อใหม่จะให้ยืมแก่ลูกค้าใหม่

นายฉัตรชัยศิริว่าประธานธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าอัตราการปฏิเสธของธนาคารยังคงใกล้เคียงกับระดับของปีที่แล้วที่ 10%

ก่อนที่ผู้กู้อาจขอกู้เงินผู้ให้กู้จำนองที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจะแจ้งให้ทราบถึงเกณฑ์เบื้องต้นในการตัดสินใจว่าจะใช้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่ช่วยให้ธนาคารคงอัตราการปฏิเสธอยู่ในระดับต่ำนายฉัตรชัยกล่าว

ผู้ที่ถูกปฏิเสธโดยธนาคารจีเอชแบงก์ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ส่วนใหญ่มีประวัติการชำระหนี้ไม่ดีและไม่มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนเขากล่าว

เห็นด้วยกับการประเมินของประธานธนาคารออมสินว่าการที่ผู้สมัครไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่างสมเหตุสมผลเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้อัตราการปฏิเสธของธนาคารพาณิชย์สูงขึ้น

ในช่วงเจ็ดเดือนถึงเดือนกรกฎาคมธนาคารกสิกรไทยให้ยืม 84,000 ล้านบาทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่คิดเป็น 49% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 170,000 ล้านบาท

นายชัชชัยกล่าวเสริมว่าการขยายสินเชื่อใหม่จะเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เพียงพอจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตดังกล่าว