มาดูวิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้กันดีกว่า

มาดูวิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้กันดีกว่า

เงินกู้กับดอกเบี้ยเงินกู้เป็นของคู่กัน เวลาที่เรากู้เงิน ผู้ให้กู้จะได้รับผลตอบแทนจากการให้กู้เป็นดอกเบี้ยนั้นเอง ซึ่งผู้ที่กู้จะต้องจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

ว่าด้วยเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ เรามักจะได้ยินคำว่าร้อยล่ะ หรือ เปอร์เซนต์นั้นเอง โดยมาเราจะคิดเป็นต่อปี โดยคำนวณจากเงินต้นที่หยิบยืมไป เช่นร้อยละ 10 ต่อปี หมายถึงหากนายดำปล่อยเงินกู้ให้นายแดง 100 บาท โดยตกลงว่าจะต้องจ่ายคืนในระยะเวลา 1 ปี นายดำก็จะได้เงินจากนายแดงไปใช้ แต่ภายในเวลา 1 ปี นายแดงจะต้องหาเงินมาคืนนายดำ 100 บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินกู้อีก 10 บาท เป็น 110 บาทนั้นเอง การกู้เงินจากสถาบันการเงินนั้นมักจะมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งถูกควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดไม่ให้เกินร้อยละ 15 ต่อปี นอกจากนั้นเรายังอาจเคยได้ยิน ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงตัว กับแบบลดต้นลดดอก เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้กู้ต้องทำความเข้าใจ ผู้เขียนจะขอหยิบยกตัวอย่างของนายดำและนายแดงเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกครั้ง

เรามาเริ่มกันที่ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงตัว

นายดำปล่อยเงินกู้ 100 บาท ให้นายแดง คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี จะคืนในเวลา 1 ปี แต่ตกลงจะผ่อนจ่ายทุกเดือน ดังนั้นนายแดงจะต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกให้นายดำ 110/12 เดือนละ 9.16 บาท นั่นเอง

วิธีการคิดนั้นไม่ซับซ้อน ดังสูตรด้านล่าง

มาต่อกันที่ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

จะมีการผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามเงินต้นที่คงเหลือและระยะเวลาตามจริง

เช่น นายดำปล่อยเงินกู้ให้นายแดงโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่อัตราร้อยละ 10 ต่อปี โดยที่่คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยนายแดงจะต้องคืนเงินต้นนายดำทุกเดือนเดือนละ 100/12 = 8.3 บาท และดอกเบี้ย โดยจะคำนวณจากเงินต้นที่เหลือ ในเดือนแรก เงินต้นคงเหลือ คือ 100 บาท และนำเงินไปใช้ในเวลา 1 เดือน ซึ่งถือว่าเป็น 1/12 ปี

ดันนั้นดอกเบี้ยนั้น ก็คือ 100*10%/12 =0.83 บาท ในขนะที่เดือนต่อไป เราจะชำระเงินต้นที่ 8.3 บาท แต่จะชำระดอกเบี้ย โดยคิดจากเงินต้นที่เหลือ โดยอย่าลืมว่านายแดกได้ชำระเงินต้นเดือนที่แล้วไป 8.3 บาท ดังนั้น เงินต้นที่เหลือ คือ 91.7 บาท ดังนั้น ดอกเบี้ยที่นายแดงต้องจ่ายในงวดที่สองจะคำนวณจากเงินต้นที่เหลือและอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาสองเดือน นั้นเอง เมื่อนานแดงนำเงินมาใช้เงินต้นมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยที่เหลือก็น้อยลงตามเงินต้น ซึ่งที่คือข้อดีของดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้นเอง