ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารแห่งแรกในการรับซื้อเป็นหลักประกัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารแห่งแรกในการรับซื้อเป็นหลักประกัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ กส.) เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่จะรับจำแนกต้นไม้ 58 ชนิดที่จำแนกเป็น “ต้นไม้ต้องห้าม” เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารได้นายณัฐพรจรัสศรีพิทักษ์ที่ปรึกษาด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารแห่งแรกในการรับซื้อเป็นหลักประกัน

การที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยอมรับต้นไม้เป็นหลักประกันจากกู้ยืมโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำซึ่งไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะนำไปค้ำประกันตามมติของคณะรัฐมนตรีตามหลักการเสนอราคาป่าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอกชนหรือภาคเอกชนสามารถปลูกต้นไม้ได้จำนวน 58 ชนิดเพื่อปลูกให้เป็นประโยชน์ต่อทรัพย์สินของพวกเขาและต้นไม้จะไม่ถูกจัดเป็น “สิ่งต้องห้าม”

ต้นๆไม้ 58 ชนิด เช่น ไม้สัก, Chingchan, พยุง, Makamong, ประดู่ป่า, สาธร, แดง, ปีบ, Kaena, Sattaban, Chamchuree, มะขาม และอื่นๆ