ผลกระทบ จากการเติบโตที่มากเกินไปของ REIT

ผลกระทบ จากการเติบโตที่มากเกินไปของ REIT

นักลงทุนรายย่อยที่กำลังแสวงหาผลตอบแทนสูงให้ผลตอบแทนสูงได้รีบไปซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยลงทุนภาครัฐครั้งแรกของโครงการ Impact Growth Real Estate Investment Trust (REIT) ส่งผลให้มีการจองซื้อเกินกว่า 4 เท่า

ผลกระทบ จากการเติบโตที่มากเกินไปของ REIT

มีการรอคิวที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการซื้อหน่วยลงทุนของ REIT แห่งแรกของประเทศ

อิมแพคอารีน่าศูนย์จัดนิทรรศการและการประชุมเป็นทรัพย์สินหลักของโครงการ Impact Growth Real Estate Investment Trust ซึ่งเป็น REIT แห่งแรกของประเทศ

นักลงทุนรายย่อยที่ได้รับการเสนอขายจำนวน 120 ล้านหน่วยเกินขนาด 4 เท่าแหล่งข่าวจากแหล่งข่าวกล่าวว่า

การเติบโตของผลการดำเนินงาน REIT ได้รับการจัดสรร 1.48 พันล้านหน่วยผ่านการเสนอขายครั้งแรกในราคา 10.30-10.60 บาทเพิ่มขึ้น 15.2 ถึง 15.7 พันล้านบาท

จากจำนวนทั้งหมด 741.25 ล้านหน่วยถูกเสนอขายให้กับ Impact Exhibition Management ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 350 ล้านให้แก่นักลงทุนสถาบัน 221.25 ล้านให้กับผู้อุปถัมภ์ของ arranger 50 ล้านให้กับผู้อุปถัมภ์ของ Impact และ 120 ล้านให้กับนักลงทุนรายย่อยตามรายงานที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ REIT จะนำไปใช้ในการเข้าถือหุ้นของโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานี

เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ REIT จะนำไปใช้ในการเข้าถือหุ้นของโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานี

กองทุนนี้บริหารจัดการโดย RMI Co ซึ่งเป็น บริษัท จัดการของ REIT ซึ่งจัดโดย Impact Exhibition และผลตอบแทนของโครงการในปีแรกจะอยู่ที่ 6.6% เป็น 6.8%

REIT มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 1 ต.ค.

บลจ. กสิกรไทยเป็นผู้ดูแลกิจการของ REIT ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วม ได้แก่ บล. เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย), ธนาคารกสิกรไทยและบล. กสิกรไทย

นายอรวรรณเรืองสุขศรีวงศ์อายุ 45 ปีวิ่งไปที่ธนาคารกสิกรไทยในจัตุรัสจามจุรีเมื่อเช้าวานหลังจากเรียนรู้ระยะเวลาการสมัครจากเพื่อน

เธอขอจอง 30,000 ยูนิต

ฉันสนใจ REIT เนื่องจากคาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร นางอรวรรณกล่าว

เธอบอกว่าเธอหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของเธอ 10% คาดว่าจะได้รับเงินปันผล 10% จากการจ่ายเงินปันผลและการเพิ่มทุน

นางอรวรรณไม่ได้เป็นนักลงทุนรายใหม่ในกองทุนรวมเนื่องจากเคยซื้อหน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานก่อนขายหลังจากที่ราคาลดลงต่ำกว่าราคาเสนอขาย

ในขณะเดียวกัน บริษัท อิมแพ็คเมืองทองธานีกรรมการผู้จัดการพอลกาญจนพาสกล่าวว่ารายได้จากการขายสินทรัพย์ของ บริษัท ให้กับ REIT จะใช้ในการสร้างโรงแรม 700 ล้านบาทและที่จอดรถ 300 ล้านบาท