รู้ไหมว่าระบบเงินกู้นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง

รู้ไหมว่าระบบเงินกู้นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง

พูดถึงเงินกู้หรือสินเชื่อ ใครก็ก็รู้จัก แล้วไอ้เจ้าระบบเงินกู้นั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติของเจ้าระบบเงินกู้ที่เราต่างคุ้นเคยถามว่าไอ้เจ้าระบบเงินกู้ หรือการยืมยืมเงินแล้วจ่ายเงินคืนตามกำหนด และมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่กัน หลายคนคงยังไม่รู้เพราะเท่าที่พอรู้ก็รู้มา ระบบเงินกู้ดังกล่าวนี่มันมีมาแต่รุ่นย่าตาทวดแล้ว

หากย้อนเวลากลับในนับพันปีเราจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการของระบบเงินกู้ที่ว่า และยังมีเอกสารต่างที่ยืนยันถึงข้อเท็จจริง เริ่มแรกที่เดียวเราได้พบว่าการการกู้ยืมนั้นมีการเล่าเป็นรายลักอักษรซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล และยังพบหลักฐานของระบบเงินกู้ในที่อื่นออกไปอย่างขว้างขวางไม่ว่าจะเป็นในยุคโรมัน หรือกรีกโบราณ ก็ด้วยหากพูดถึงหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการบันทึกนั้นเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลหลายพันปี ในประเทศแอสซีเรีย และ ประเทศแอบบิโลเนีย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งการค้าขาย เริ่มจากการที่พ่อค้าได้ปล่อยสินเชื่อในลักษณะของสินเชื่อข้าว รวมถึงพืชผลอื่นๆ ให้แก่คู่ค้าและชาวนาชาวไร่ ซึ่งระบบเงินกู้ในสมัยนั้นผู้ให้กู้ก็จะทำหน้าที่รับฝากและเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนอีกด้วย

แล้วเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยล่ะมาจากไหนกัน คำตอบก็คือเจ้าตอต้นคิดมาจากชาวเมโสโปเตเมียนั่นเอง ก่อนหน้านี้การยืมเงินนั้นไม่เป็นที่นิยมมากนักในยุโรป จนเมื่อประมาณศตวรรษที่13คริสตจักรได้เล็งถึงประโยชน์ของการสร้างรายได้ในรูปแบบของดอกเบี้ย ระบบเงินกู้จึงเกิดขึ้น

นี่ก็เป็นเรื่องราวพอสังเขปของระบบเงินกู้ที่เราคุ้นเคยกัน ซึ่งระบบเงินกู้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย โดยผ่ายผู้กู้ได้เงินมาใช้ ในขณะผู้ให้กู้ก็ได้รับเงินต้นคืน และได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของเวลาที่ตกลงกันพูดถึงระบบเงินกู้ บางคนก็มีคำถามถึงเงินกู้ในระบบ กับเงินกู้นอกระบบที่มันยังไงกัน ซึ่งกันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเงินกู้ที่เราพูดคุยกันในตอนต้น จะขออธิบายโดยพาดพึงถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลธนาคารต่างๆรวมถึงสถาบันการเงินอื่นๆ ที่มีการปล่อยเงินกู้หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน หากเรากู้เงินจากแหล่งเงินกู้ที่มิได้ถูกกับกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นั้นก็หมายความว่าเรากำลังกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบนั่นเอง