เราออมเงินไปเพื่ออะไรกัน เหตุผลดีดีที่ไม่ควรหยุดออมเงิน?

เงินเป็นเครื่องปลดทุกข์ให้กับทุกคนได้กว่าครึ่ง ส่วนใหญ่อยากมีเงินให้มากเท่าทีจะทำได้ วาสนาของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนไม่ทำงานอะไรเลยก็มีเงินเพราะพ่อแม่รวย

Continue reading เราออมเงินไปเพื่ออะไรกัน เหตุผลดีดีที่ไม่ควรหยุดออมเงิน?